Polityka prywatności i plików cookies

Definicja i zasady

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) Amara Active Healing Sp. z o.o., właściciel marki Refitner, zwana dalej Sprzedawcą, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej Polityką.

W przypadku wątpliwości, pytań, opinii w związku ze stosowaną przez Sprzedawcę polityką prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@refitner.pl Polityka znajduje się na stronie www.refitner.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.

Dane osobowe

Wszystkie dane osobowe, które Użytkownik (tj. Klient, osoba chcąca zostać Klientem, internauta odwiedzający stronę) wprowadza do formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r., Nr 144, poz. 1422 z późn. zm.). W celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu, Użytkownik obowiązany jest wypełnić odpowiedni formularz, poprzez wpisanie odpowiednich danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, niemniej konieczne do świadczenia usług, o których mowa powyżej.

Sprzedawca jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, na podstawie art. 31 może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, po uprzednim zawarciu stosownej umowy. W związku z powyższym, w celu wykonywania przez Sprzedawcę umowy sprzedaży czy świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:

– kurier In Post

– kurier DHL

– porównywarka cenowa etc.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może je dowolnie modyfikować, w każdym czasie weryfikować, jak również usunąć, poprzez skierowanie żądania o takiej treści do Sprzedawcy.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników tylko w niezbędnym zakresie, koniecznym do zawarcia, wykonania, rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

W osobnym oświadczeniu Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych (wysyłanie informacji handlowej na podany przez Użytkownika adres e-mail, bądź numer telefonu) z zastrzeżeniem, iż w każdej chwili Użytkownik może ją odwołać.

Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą zostać przekazane upoważnionym organom państwowym, w myśl obowiązujących przepisów prawa.

Uwaga! Wszelkie dane osobowe Klientów, zatem poufne informacje przekazywane do Sklepu internetowego są chronione, szyfrowane przez certyfikat SSL. W związku z powyższym Klient ma pewność, że przesyłane informacje nie trafią w niepowołane ręce. Certyfikat SSL potwierdza wiarygodność strony internetowej Sklepu. Dla nas zasady bezpieczeństwa i poufności są bardzo ważne.

Pliki cookies

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies tzw. ciasteczka (niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika tj. a komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki te mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy w celach statystycznych, dla zapewnienia prawidłowego działania strony www, poprzez utrzymanie sesji po zalogowaniu czy przetrzymywania ostatnio oglądanych produktów

Użytkownik ma możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę poprzez właściwe funkcje przeglądarki internetowej, dedykowane ku temu programy lub narzędzia dostępne w ramach systemu operacyjnego, z którego Użytkownik korzysta. Informacje o sposobach usunięcia cookies można znaleźć pod następującymi linkami:

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer/py?hl=pl&answer=95647,

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Pozostałe informacje

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Użytkownik nie może korzystać z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem. Sprzedawca rejestruje IP urządzenia, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać ze Sklepu.