Regulamin

Definicja i zasady

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) Amara Active Healing Sp. z o.o., właściciel marki Refitner, zwana dalej Sprzedawcą, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej Polityką.

W przypadku wątpliwości, pytań, opinii w związku ze stosowaną przez Sprzedawcę polityką prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@refitner.pl Polityka znajduje się na stronie www.refitner.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.